Phòng Khám Bảo Sanh Mỹ Anh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 06:00 - 21:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

phan nguyen

MIỄN PHÍ NẾU KHÔNG HÀI LÒNG

suatran tv

Quốc Bảo Trần

Tuyết Anh Trần