Danh sách cơ sở khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
Từ 50.000 đ
60.000 đ
Giá khám không BHYT
80.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 7h00-16h00 ; Thứ 7: 7h00-12h00; Cấp cứu: 24/7

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
137.000Đ
Giá khám không BHYT
170,0000Đ
Giá khám dịch vụ
300.000Đ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 dến thứ 7 - sáng từ 6h30 đến 11h30- chiều từ 13h30 đến 17h. Chủ nhật từ 6h30 đến 11h30.

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 06:00 - 20:30

Bệnh viện Đại Học Y Dược – Cơ sở 2

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:30 - 16:30|T7 HH 06:30 - 11:00

Bệnh Viện Đại Học Y Dược – Khoa Phụ Sản

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
690000
1800000
Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 6h30 đến 16h30; Thứ bảy: từ 6h30 đến 12h00; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
600000
Thời gian làm việc: Khám ngoại trú: - Thứ 2 đến thứ 6: Từ 6h30 đến 16h30 - Thứ bảy: Từ 6h30 đến 11h30, Khoa nội trú: 24/24 giờ

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
100000
Giá khám không BHYT
100000
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h00 đến 19h30; Thứ bảy: từ 07h00 đến 11h30; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng – Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp (khu B)

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 07:00 - 16:30

Bệnh viện Đức Khang

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
29
Giá khám không BHYT
100
Giá khám dịch vụ
100
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày lễ và chủ nhật)