Danh sách cơ sở khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
71.000VND /Lần Khám
Giá khám không BHYT
100000VND/Lần Khám
Giá khám dịch vụ
100000 VND/Lần Khám
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 : từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút . Chủ nhật : từ 7 giờ 30 đến 12 giờ

Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Đức

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7 HH 07:00 - 16:30

Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
575.000
1.150.000
Giá khám không BHYT
100.000 ngàn
Giá khám dịch vụ
100.000 ngàn
Thời gian làm việc: 24/7 - Thứ Hai đến Chủ nhật: Từ 7g30 - 17g00

Bệnh Viện Đa Khoa Ngọc Linh

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30

Bệnh viện đa khoa Quận Bình Tân

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 07:00 - 19:15|T7,CN HH 07:00 - 16:00

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Ánh

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 20:00

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
657000
1767000
Giá khám không BHYT
690000
1800000
Giá khám dịch vụ
690000
1800000
Thời gian làm việc: T2-T3-T4-T5-T6-T7-CN

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vũ Anh

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 07:30 - 16:00

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
34.5
Giá khám không BHYT
34.5
Giá khám dịch vụ
Khám không BH: 100.000 ; khám có BH: 65.500
Thời gian làm việc: Trong giờ: từ thứ 2 đến thứ 6: sáng 7h-11h30 và chiều 13h-16h; Ngoài giờ:16h-20h; thứ 7, CN, ngày lễ: từ 7h-20h, cấp cứu 24/7,