Bệnh Viện Da Liễu TP.HCM

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN HH 07:30 - 15:00|T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:00 - 18:30|T7 HH 07:30 - 18:30

Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 06:00 - 18:00

Bệnh viện đa khoa An Sinh

Đa khoa

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150.000
170.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
150.000
170.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy: từ 7 giờ 30 đến 19 giờ; Chủ nhật từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; Cấp cứu và điều trị nội trú: 24/24

Bệnh viện Đa khoa Anh Minh

Đa khoa

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
200,000đ
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 7 từ: 07:00 - 16:30. CN từ 07:00 - 11:30

Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cơ sở 1

Đa khoa

Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
84000
Giá khám dịch vụ
70000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 6, bắt đầu từ 7g30 - 16g30

Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cơ sở 2

Đa khoa

Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
84000
Giá khám dịch vụ
200.000
500.000 đồng
Thời gian làm việc: Sáng: 7h30-11h45Chiều 13h00-16h30

Bệnh Viện Đa Khoa Đống Đa

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 18:00

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Đa khoa

Giá khám BHYT
35000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
400000
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Bảy 6h30 - 16h00 (Ngoài giờ từ 16h00 đến 18h00) . Chủ Nhật từ 7h00 đến 12h00;