Bệnh Viện Bình Dân

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 06:30 - 18:00

Bệnh Viện Bình Thạnh – Cơ Sở 2

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:00 - 18:00|T7,CN HH 06:00 - 16:00

Bệnh Viện Bình Triệu

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30

Bệnh Viện Bình Triệu

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 19:00

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM

Đa khoa

Giá khám BHYT
33
Giá khám không BHYT
33
Giá khám dịch vụ
100.000
200.000
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 7h00 đến 16h30 Thứ Bảy: Từ 7h00 đến 11h30

Bệnh viện Chợ Rẫy

Đa khoa

Giá khám BHYT
37.000 đ
Giá khám không BHYT
37.000 đ
Giá khám dịch vụ
100.000 đ
120.000 đ
Thời gian làm việc: Từ 06 giờ đến 17 giờ

Bệnh Viện Chuyên Khoa Mắt HITEC – CS2

Đa khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 17:30