Danh sách 36 nhà thuốc tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh