Nhà Thuốc Pharmacity RS4 Block Riches thuộc DA CCCT kết hợp TMDV&VP tại số 207C Nguyễn Xí

Pharmacity, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình