Nhà Thuốc Pharmacity BA-S01B Tầng Trệt Khu Thương Mại Tòa Nhà Bali – Dự Án New City Số 17 Mai Chí Thọ

Pharmacity, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình