Nhà Thuốc Pharmacity 80 Tôn Thất Tùng

Pharmacity, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

(028) 7300-3350 Ext 1663

Thời gian hoạt động:

06:00 - 23:30

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình