Nhà Thuốc Jio Pharmacy Khánh Nam 5 (Vườn Lài)

Pharmacity, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

0908047197

Thời gian hoạt động:

08:00 - 22:00

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình