Nha khoa Trung Kiên

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:30 - 11:30

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Kien Nguyen

Bác sĩ giỏi, tận tình với khách hàng

Surimoon Tiểu

BACTUE GIADINH

Luc nguyen