Nha Khoa Thanh Tuyền

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:30 - 20:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Đoàn Lê Thành (ledoan312)

làm răng tốt, giá phải chăng

Nguyễn Thanh Trà

Bình thường

cuộc sống nông thôn