Nha Khoa Thanh Trúc

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Sang Duong

Gan trung tam

Huỳnh Trọng Anh

Nha khoa

Phan Nguyen

Đồng ý

Tài Nhân

Được chứ

Vi Lê