Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Yên

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 17:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Cạo vôi răng – Đánh bóng
  • Nhổ răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Răng nhựa
  • Răng sứ Mỹ
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình