Nha khoa thẩm mỹ BS. Hoàng Anh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 11:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Trám, nhổ, trồng răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Cạo vôi, tẩy trắng răng
  • Răng sứ thẩm mỹ
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình