Nha khoa Tâm Hiếu

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,CN: 08:00 - 20:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Trinh Mai

Dịch vụ rất tốt, giá cả phải chăng!

Vĩnh Xuyên Châu

Anh Thư channel

Amnnyx Dang

Tuấn Bùi Anh