Nha Khoa Sứ Trắng

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 20:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Bông Bông - Cuộc sống tại Nhật

Phục vụ tận tình v chu đáo!

PnT TVshow

Dịch vụ tốt