Nha khoa Sài Gòn – Cơ sở 1

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 12:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Trám răng
  • Cạo vôi
  • Răng sứ Mỹ
  • Tẩy trắng
  • Răng sứ thẩm mỹ
  • Chỉnh hình răng mặt
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình