Nha Khoa Phương Anh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Phục hình răng sứ cao cấp (có giấy bảo hành)
 • Tẩy trắng răng bằng đèn Plasma
 • Cạo vôi – đánh bóng
 • Chữa tủy
 • Trám răng
 • Phục hình tháo lắp
 • Phục hình cố định
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình

Thai Tran

Tệ quá

Thanh Long Trinh