Nha Khoa Phước Trang

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 11:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Nhổ răng
  • Trám răng
  • Răng giả
  • Răng sứ
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Huynh Kevin

Nha sĩ rất cẩn thận và khéo léo Sẽ quay lại đây.