Nha Khoa Nguyễn Kim Vĩnh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 07:00 - 11:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Trám – nhổ – trồng răng
  • Răng sứ thẩm mỹ
  • Cạo vôi răng
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình