Nha Khoa Mỹ Á – Cơ sở 2

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 11:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Cạo vôi bằng máy siêu âm
 • Trám răng thẩm mỹ
 • Trồng răng giả
 • Răng sứ thẩm mỹ
 • Nhổ răng
 • Răng sứ quí kim
 • Toàn sứ Cercon
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình

Vu * Tran (***** Hugo *****)

Tốt

Anhtuan Truong

Nguyen LE TRUC

Tai Nguyen