Nha Khoa Kim Liên

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 17:00 - 20:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Nhã Ca Trần Đỗ

Rất tuyệt vời. Từ nhỏ tới lớn mình chỉ đến khám răng làm răng ở Bác sĩ Liên thôi. Bs rất dễ thương, cuc kỳ giỏi và làm ko sợ đau. Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt. Highly recommended!