Nha khoa Hương Quỳnh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 17:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Tẩy trắng răng
 • Cạo vôi răng
 • Răng sứ
 • Niềng răng
 • Cắm ghép Implant
 • Răng tháo lắp
 • Trám răng
 • Nhổ răng
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình