Nha Khoa Hoàng Ngân

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 12:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Nha khoa tổng quát
  • Nha khoa thẩm mỹ
  • Nha khoa phục hồi
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Phước Trần Thành

Một địa điểm tuyệt vời để bạn có thể trải nghiệm