Nha Khoa Hiệp Thành

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 17:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Bọc răng sứ
  • Tẩy trắng răng
  • Niềng răng
  • Trám răng
  • Cắm ghép Implant
  • Cạo vôi răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình