Nha khoa Đăng Thy

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 12:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Nha khoa tổng quát
  • Nha khoa phòng ngừa
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Thuong Cao

Rất ok!

Bo Bo

Nha sĩ tốt, có tâm

Anh Vương Quốc

Suj