Nha Khoa BS. Tạ Thị Hoàng Oanh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7: 16:30 - 20:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Trám thẩm mỹ
  • Nhổ răng
  • Răng giả các loại
  • Lấy vôi răng siêu âm
  • Răng sứ thẩm mỹ
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình