Nha khoa BS. Nguyễn Bá Hiền

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 16:30 - 20:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Hoa BT

Bác Hiền làm cẩn thận và nhẹ nhàng nên thời gian cũng hơi lâu, tuy nhiên rất thoải mái khi làm với bác.

Vu Thi Ngoc Tu

Đây mới là Nha khoa của Bác sĩ Nguyễn Bá Hiền thật, 205 Bà Hạt cạnh quán Sâm lạnh. Còn địa chỉ 258 là fake, học trò của bác ấy mạo danh

thành nhân châu

Trám răng

Thanh Lê