Nha Khoa – BS. Ngô Quốc Hùng

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T4: 17:30 - 20:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám và điều trị các bệnh răng miệng (trám, nhổ, phục hình răng,..)
  • Chỉnh nha
  • Tư vấn Implant
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình