Nha Khoa An Mỹ

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 17:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Chỉnh hô móm
  • Nha khoa thẩm mỹ
  • Nha khoa phục hồi
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình