Danh sách 27 bệnh viện/phòng khám tại Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Bệnh Viện Bình Triệu

Đa Khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30