Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
33
Giá khám không BHYT
33
Giá khám dịch vụ
100.000
200.000
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 7h00 đến 16h30 Thứ Bảy: Từ 7h00 đến 11h30

Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Đức

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:00 - 16:30

Bệnh viện Gaya Việt Hàn

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
không
Giá khám không BHYT
Khám bệnh sản phụ khoa trong giờ: 120.000vnđ, Khám bệnh sản phụ khoa ngoài giờ: 150.000vnđ, Khám Nhi trong giờ: 80.000vnđ, Khám Nhi ngoài giờ: 100.000vnđ
Giá khám dịch vụ
Khám bệnh sản phụ khoa trong giờ: 120.000vnđ, Khám bệnh sản phụ khoa ngoài giờ: 150.000vnđ, Khám Nhi trong giờ: 80.000vnđ, Khám Nhi ngoài giờ: 100.000vnđ
Thời gian làm việc: 24/24

Bệnh viện Gaya Việt Hàn

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Bệnh viện Mỹ Đức

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
37.000 đồng
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
Khám nội
ngoại: 150.000 (ngoài giờ 200.000); khám nhi: 150.000 (ngoài giờ 250.000); khám sản phụ khoa: 250.000 (ngoài giờ 300.000); khám Hiếm muộn: 400.000; khám nam khoa: 400.000; khám cấp cứu: 300.000
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy: trong giờ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30; ngoài giờ: 16 giờ 30 đến 19 giờ 00

Bệnh Viện Phụ Sản Mê Kông

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:00 - 16:00

Bệnh viện Phụ Sản Mêkông

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
37
Giá khám không BHYT
180.000 đồng
Giá khám dịch vụ
200.000
500.000 đồng
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Bảy (từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30, khám ngoài giờ: từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00). Chủ nhật khám từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Bệnh Viện Phụ Sản Quận Tân Bình

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:00 - 16:30

Bệnh Viện Quận Tân Bình

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Quận Tân Bình – Khoa Y Học Cổ Truyền

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:30 - 16:30