Danh sách 53 bệnh viện/phòng khám tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
33
Giá khám không BHYT
33
Giá khám dịch vụ
100.000
200.000
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 7h00 đến 16h30 Thứ Bảy: Từ 7h00 đến 11h30

Bệnh viện Gaya Việt Hàn

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
không
Giá khám không BHYT
Khám bệnh sản phụ khoa trong giờ: 120.000vnđ, Khám bệnh sản phụ khoa ngoài giờ: 150.000vnđ, Khám Nhi trong giờ: 80.000vnđ, Khám Nhi ngoài giờ: 100.000vnđ
Giá khám dịch vụ
Khám bệnh sản phụ khoa trong giờ: 120.000vnđ, Khám bệnh sản phụ khoa ngoài giờ: 150.000vnđ, Khám Nhi trong giờ: 80.000vnđ, Khám Nhi ngoài giờ: 100.000vnđ
Thời gian làm việc: 24/24

Bệnh viện Mỹ Đức

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
37.000 đồng
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
Khám nội
ngoại: 150.000 (ngoài giờ 200.000); khám nhi: 150.000 (ngoài giờ 250.000); khám sản phụ khoa: 250.000 (ngoài giờ 300.000); khám Hiếm muộn: 400.000; khám nam khoa: 400.000; khám cấp cứu: 300.000
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy: trong giờ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30; ngoài giờ: 16 giờ 30 đến 19 giờ 00

Bệnh viện Phụ Sản Mêkông

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
37
Giá khám không BHYT
180.000 đồng
Giá khám dịch vụ
200.000
500.000 đồng
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Bảy (từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30, khám ngoài giờ: từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00). Chủ nhật khám từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Bệnh viện Tân Bình

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
30.500 đồng
Giá khám không BHYT
31.000 đồng
Giá khám dịch vụ
81.000 đồng
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Bệnh Viện Tân Sơn Nhất

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
100000
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 : Từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30

Bệnh viện thống nhất

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
38700 đồng
Giá khám không BHYT
38700 đồng
Giá khám dịch vụ
100000 đồng
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu: 07 giờ đến 16 giờ 30