Bệnh viện An Sinh

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN: 07:30 - 12:00

Bệnh viện đa khoa An Sinh

Hospital, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150.000
170.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
150.000
170.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy: từ 7 giờ 30 đến 19 giờ; Chủ nhật từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; Cấp cứu và điều trị nội trú: 24/24

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Hospital, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
35000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
400000
Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Bảy 6h30 - 16h00 (Ngoài giờ từ 16h00 đến 18h00) . Chủ Nhật từ 7h00 đến 12h00;

Bệnh Viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:30

Bệnh Viện Đa Khoa Ngọc Linh

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3

Hospital, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
100000
Giá khám không BHYT
100000
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h00 đến 19h30; Thứ bảy: từ 07h00 đến 11h30; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM – Cơ Sở 3

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:30

Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

Hospital, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
37.000 đồng
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
Khám tư vấn Sản khoa: 300.000 VNĐ, Khám tư vấn Phụ khoa: 300.000 VNĐ, Khám Hiếm muộn/Nam khoa: 500.000 VNĐ, Khám Nhi: 150.000 VNĐ, Khám Nội tổng hợp: 300.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy: Từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Bệnh viện Nhân Ái

Hospital, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
Từ 50.000 đ
60.000 đ
Giá khám không BHYT
80.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: từ 00 giờ đến 24 giờ; Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ: từ 00 giờ đến 24 giờ.

Bệnh viện Quận Phú Nhuận

Hospital, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
29.000 đ
Giá khám không BHYT
31.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Thứ 7 làm ngoài giờ : từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. Nội trú/Cấp cứu 24/24.