Danh sách 34 bệnh viện/phòng khám tại Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Bệnh viện Gia An 115

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
Từ 30.500đ đến 8.700đ
Giá khám không BHYT
150.000đ
Giá khám dịch vụ
100.000đ
Thời gian làm việc: 24/7

Bệnh viện Quận Bình Tân

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
34500
Giá khám không BHYT
80000
Giá khám dịch vụ
80000
Thời gian làm việc: Sáng: 7 giờ - 12 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ

Bệnh viện Quốc tế City

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
300.000
400.000 VNĐ
Giá khám không BHYT
300.000
400.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
300.000
400.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Từ 7:30 - 16:30 (Từ Thứ 2 - T6), Từ 7:30 - 12:00 (Thứ 7)

Bệnh viện Triều An

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
80000
Giá khám không BHYT
80000
Giá khám dịch vụ
80000
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7. Buổi sáng: 7h30 - 11h30. Buổi chiều: 13h-16h30