Bệnh viện Quận 9

Hospital, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
30500
Giá khám không BHYT
31000
Giá khám dịch vụ
70000
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu (trong giờ ): Từ 7g 00 đến 16g 30p; (Ngoài giờ) : Từ 16g30 đến 20g.Thứ bảy, CN : Từ 7g30 đến 11g30

Bệnh Viện Quận 9

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:30

Bệnh Viện Quân Dân Y Miền Đông

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,CN: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (Miền Đông 7C)

Hospital, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
Từ 30.500đ đến 8.700đ
Giá khám không BHYT
150.000đ
Giá khám dịch vụ
Từ 100.000 vnđ đến 200.000 vnđ tuỳ theo dịch vụ
Thời gian làm việc: 24/24

Nha Khoa – BS. Khôi

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN: 08:00 - 16:00

Nha Khoa – BS. Ngô Thị Thúy Lụa

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc:

Nha Khoa An Bình

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc:

Nha Khoa Bảo Anh

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN: 09:00 - 17:00

Nha Khoa Bảo Nghi

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 08:00 - 18:00