Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Hospital, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
Từ 50.000 đ
60.000 đ
Giá khám không BHYT
80.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 7h00-16h00 ; Thứ 7: 7h00-12h00; Cấp cứu: 24/7

Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:00

Bệnh Viện Pháp Việt – FV

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 08:00 - 17:00

Bệnh viện Quận 7

Hospital, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 6: Sáng từ 7h30 - 12h, Chiều từ 1h - 4h30. Thứ 7 , Chủ nhật: Sáng từ 7h30 - 12h

Bệnh viện tim Tâm Đức

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 19:00

Bệnh viện Việt Pháp (FV Hospital)

Hospital, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
575.000
1.150.000
Giá khám không BHYT
575.000
1.150.000
Giá khám dịch vụ
575.000
1.150.000
Thời gian làm việc: Khám bệnh từ thứ hai đến sáng thứ 7 hàng tuần, cấp cứu 24/7

Nha khoa 07

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN: 08:00 - 18:00

Nha Khoa Anh Thư

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 21:00

Nha Khoa Bảo Nam

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN: 08:00 - 12:00

Nha Khoa BF

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T3,T4,T5,T6,T7,CN: 09:30 - 18:00