Danh sách 27 bệnh viện/phòng khám tại Quận 12 Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quận 12

Hospital, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
31000
Giá khám dịch vụ
Trong giờ hành chánh 80.000 đồng. Ngoài giờ hành chánh 85.000 đồng
Thời gian làm việc: Từ 7h - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần