Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cơ sở 1

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
84000
Giá khám dịch vụ
70000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 6, bắt đầu từ 7g30 - 16g30

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
71.000VND /Lần Khám
Giá khám không BHYT
100000VND/Lần Khám
Giá khám dịch vụ
100000 VND/Lần Khám
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 : từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút . Chủ nhật : từ 7 giờ 30 đến 12 giờ

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
137.000Đ
Giá khám không BHYT
170,0000Đ
Giá khám dịch vụ
300.000Đ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 dến thứ 7 - sáng từ 6h30 đến 11h30- chiều từ 13h30 đến 17h. Chủ nhật từ 6h30 đến 11h30.

Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
34500
Giá khám không BHYT
Khám mới 200.000. Tái khám 170.000. Khám Phó giáo sư 320.000 đồng
Giá khám dịch vụ
200.000
400.000
Thời gian làm việc: Thứ 2-6 ( sáng 7h00-12h00, chiều 13h00-16h00), Thứ 7 ( sáng 7h00 -12h00)

Bệnh Viện Mắt Kỹ Thuật Cao Phương Nam

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 17:00

Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt – Nga TP.HCM

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
38.7
Giá khám không BHYT
300,000
500,000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
300,000
500,000 VNĐ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Chủ nhật và ngày Lễ: Từ 08h00 đến 20h00

Bệnh Viện Mắt Sài Gòn

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN: 07:30 - 12:00

Bệnh viện Mắt Việt Hàn

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
29000 VND /Lần Khám
Giá khám không BHYT
100000VND/Lần Khám
Giá khám dịch vụ
100000 VND/Lần Khám
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30-16h30, chủ nhật: 7h30-12h00