Bệnh Viện Quận Quận Tân Phú

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 19:30

Bệnh viện Quận Tân Phú

Hospital, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
34.5
Giá khám không BHYT
34.5
Giá khám dịch vụ
70
Thời gian làm việc: ▪ Thứ 2 đến thứ 6: 6h00 – 16h30, khám ngoài giờ: 16h30 – 19h30 ▪ Thứ 7: 7h00 – 11h30 ▪ Nhận bệnh cấp cứu 24/24 giờ ▪ Khám dịch vụ ngày nghỉ, lễ