Bệnh viện Đa khoa Anh Minh

Hospital, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
200,000đ
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 7 từ: 07:00 - 16:30. CN từ 07:00 - 11:30

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức 3

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 21:00

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vũ Anh

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:00

Bệnh viện Hồng Đức III

Hospital, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
30000
Giá khám không BHYT
120000
Giá khám dịch vụ
160000
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7. Buổi sáng: 7h30 - 11h30. Buổi chiều: 13h-16h30

Bệnh viện Quận Gò Vấp

Hospital, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
81000
Giá khám dịch vụ
81000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 16h30; Thứ 7 làm dịch vụ ngoài giờ; Cấp cứu làm việc 24/7

Bệnh Viện Quận Gò Vấp

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:00 - 16:00

Bệnh Viện Quân Y 175

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:30