Bệnh Viện Đa Khoa Quận Quận Bình Tân

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 19:00

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Ánh

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 20:00

Bệnh viện Quận Bình Tân

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
34500
Giá khám không BHYT
80000
Giá khám dịch vụ
80000
Thời gian làm việc: Sáng: 7 giờ - 12 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ

Bệnh viện Quốc tế City

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
300.000
400.000 VNĐ
Giá khám không BHYT
300.000
400.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
300.000
400.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Từ 7:30 - 16:30 (Từ Thứ 2 - T6), Từ 7:30 - 12:00 (Thứ 7)

Bệnh Viện Quốc Tế City

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 24/24

Bệnh viện Triều An

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
80000
Giá khám không BHYT
80000
Giá khám dịch vụ
80000
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7. Buổi sáng: 7h30 - 11h30. Buổi chiều: 13h-16h30