Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng – Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:30

Bệnh viện Quận 8

Hospital, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
34500
Giá khám không BHYT
34500
Giá khám dịch vụ
60000
Thời gian làm việc: Sáng: 7h30-11h30 Chiều: 13h00-17h00

Bệnh Viện Quận 8

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:30

Bệnh viện thẩm mỹ Hiệp Lợi

Hospital, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
300.000
1,500.000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai-Sáng Chủ nhật. Thời gian khám bệnh: 05g00-20g00, sáng Chủ nhật: 05g00-11g30. Khám sức khỏe: Sáng từ 7g00-11g00, Chiều từ 13g30-16g00

Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú

Hospital, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
38.700 đ
Giá khám không BHYT
38.700 đ
Giá khám dịch vụ
50.000 đ
Thời gian làm việc: 24/7