Danh sách 4 bệnh viện tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quận 8

Hospital, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
34500
Giá khám không BHYT
34500
Giá khám dịch vụ
60000
Thời gian làm việc: Sáng: 7h30-11h30 Chiều: 13h00-17h00

Bệnh viện thẩm mỹ Hiệp Lợi

Hospital, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
29000
Giá khám dịch vụ
300.000
1,500.000
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai-Sáng Chủ nhật. Thời gian khám bệnh: 05g00-20g00, sáng Chủ nhật: 05g00-11g30. Khám sức khỏe: Sáng từ 7g00-11g00, Chiều từ 13g30-16g00

Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú

Hospital, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
38.700 đ
Giá khám không BHYT
38.700 đ
Giá khám dịch vụ
50.000 đ
Thời gian làm việc: 24/7