Danh sách 1 bệnh viện tại Quận 6 Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quận 6

Hospital, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
33
Giá khám không BHYT
33
Giá khám dịch vụ
70
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ 6 (trong giờ: từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30; (ngoài giờ): 16 giờ 30 đến 20 giờ 00. Thứ 7 từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Trực cấp cứu: 24/24 7 ngày trong tuần.