Danh sách 21 bệnh viện tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Bệnh viện 30-4 TPHCM

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
37000đ
Giá khám không BHYT
37000đ
Giá khám dịch vụ
100.000đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 7h30 đến 16h30), thứ 7 , chủ nhật trực cấp cứu 24/24.

Bệnh viện An Bình

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
34.5
Giá khám không BHYT
35
Giá khám dịch vụ
100
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 khám ngoài giờ)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
38,700 đồng
Giá khám không BHYT
39,000 đồng
Giá khám dịch vụ
120,000 đồng
Thời gian làm việc: 24/7

Bệnh viện Chợ Rẫy

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
37.000 đ
Giá khám không BHYT
37.000 đ
Giá khám dịch vụ
100.000 đ
120.000 đ
Thời gian làm việc: Từ 06 giờ đến 17 giờ

Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
80000
Giá khám dịch vụ
80000
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
690000
1800000
Thời gian làm việc: Khám bệnh: Thứ 2 đến thứ 6: từ 6h30 đến 16h30; Thứ bảy: từ 6h30 đến 12h00; Nội trú/Cấp cứu: 24/24

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
150000
Giá khám không BHYT
150000
Giá khám dịch vụ
600000
Thời gian làm việc: Khám ngoại trú: - Thứ 2 đến thứ 6: Từ 6h30 đến 16h30 - Thứ bảy: Từ 6h30 đến 11h30, Khoa nội trú: 24/24 giờ

Bệnh viện Đức Khang

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
29
Giá khám không BHYT
100
Giá khám dịch vụ
100
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày lễ và chủ nhật)

Bệnh viện Hùng Vương

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
37.000 đ
Giá khám không BHYT
50.000
80.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000
150.000 đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (5g30 - 16g), thứ 7 (6g - 15g30), chủ nhật (6g - 10g30)