Danh sách 1 bệnh viện tại Quận 4 Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quận 4

Hospital, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
33.000đ
Giá khám không BHYT
33.000đ
Giá khám dịch vụ
70.000đ đến 200.000đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 00; Thứ 7 từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30; Chủ nhật: từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00