Bệnh viện đa khoa Hồng Đức 2

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 07:30 - 16:00

Bệnh viện Quận 12

Hospital, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
31000
Giá khám dịch vụ
Trong giờ hành chánh 80.000 đồng. Ngoài giờ hành chánh 85.000 đồng
Thời gian làm việc: Từ 7h - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Bệnh Viện Quận 12

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30