Danh sách 1 bệnh viện tại Huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh

Bệnh viện Huyện Cần Giờ

Hospital, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
30.500 đồng
Giá khám không BHYT
31.000 đồng
Giá khám dịch vụ
81.000 đồng
Thời gian làm việc: 24/24 giờ