Bệnh viện Thẩm mỹ Kỳ Hòa-Medika

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

38.700 đồng

Giá khám không BHYT

50.000 đồng

Giá khám dịch vụ

60.000 đồng
Số điện thoại:

(08) 38360191

Thời gian hoạt động:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu : từ 7h00 - 19h00, thứ Bảy : từ 7h30 - 19h00, Chủ nhật : từ 8h30 - 14h00

Xem thêm

Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về răng hàm mặt của TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị thế của mình, sánh ngang tầm với các nước trong khu vực. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đổi mới và nâng cao các dịc

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • ThS.BS.CKII.Nguyễn Đức Minh

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 10 phút