Bệnh Viện Tâm Thần – CS Lê Minh Xuân

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

give me one day

nơi đây thường có các Đoàn Từ Thiện tới ủng hộ.

Văn Thành

Nơi khám và chữa trị cho bệnh nhân tâm thần, thái độ làm việc của các bác sĩ khá thân thiện.

Le Moon

Tôi có người nhà cũng nằm rồi về đã nhiều năm nay, nhưng lần vừa rồi gia đình đưa vô Hàm Tử và tạm ứng được 3 ngày thì bên Hàm Tử tự động chuyển sang Lê Minh Xuân không có thông báo đến gia đình. Cuối cùng gia đình cũng biết và đến thăm... về gia đình cũng nghĩ như những lần trước đã tạm ứng rồi thì đến xuất viện mới tất toán ...vả lại cũng có bảo hiểm 100%. Nhưng bệnh viện cư đòi người nhà lên đóng tiền.. rồi người nhà thì nghĩ đòi thêm tiền tạm ứng nên 19/11/2019 cũng sắp xếp lên .. và bệnh viện làm khó làm dễ bắt tất toán như ở trọ mỗi tháng ...và không cho tạm ứng thêm và trả bệnh nhân về...... Các anh chị xem LƯƠNG Y NHƯ QUỸ DỮ không? Vả lại thái độ của chị Huệ cũng như ê kíp văn phòng không lich sự, ẩu tả không xem hồ sơ bệnh nhân đầy đủ có tạm ứng mà báo là không???

Hanh Pham Huu

Khi bạn vào đó mới cảm thấy bản thân mình như thế nào...........

Chau Nguyen

Be bộn hoi thúi đánh nguoi nhot người khác theo chức vụ bác sĩ ,bảo vệ hành hung người khác ngăn mat cao dau ta day ,không ai muốn điều trị lan nữa . Kiến nghị bang điều hành điều chinh và bằng cách nào đó giải quyết chuyen đánh người và bức ép người khac