Bệnh viện Quốc Tế Minh Anh

Hospital, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

30500

Giá khám không BHYT

31000

Giá khám dịch vụ

150
Số điện thoại:

028. 6260 0848

Thời gian hoạt động:

24/24

Xem thêm

Chúng tôi luôn phấn đấu hướng đến việc xây dựng một nền văn hóa giao tiếp chuyên nghiệp và đạt chuẩn mực trong công tác khám và chữa bệnh. Vì vậy, các quy trình, nội quy được thực hiện và áp dụng tại bệnh viện quốc tế Minh Anh, luôn được công khai minh bạc

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ Nguyễn An Châu

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • # 15 phút